Helga Kristín Kristvaldsdóttir

helgakristinElskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,
Helga Kristín Kristvaldsdóttir
Skúlagötu 11
Stykkishólmi
lést fimmtudaginn 5. febrúar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi.
Útförin fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn 14. febrúar kl. 13.00.

Tómas Magni Bragason
Anna Ragna Bragadóttir
Margrét Steinunn Bragadóttir, Valdimar Ólafsson
Hólmfríður Jóna Bragadóttir, Geir S Sigurjónsson
Bogi Th Bragason, Sólveig Ásgeirsdóttir
Sigríður Laufey Carson, Steve Carson
barnabörn og barnabarnabörn.