Hönnun og áætlunargerð Vesturland

RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlunargerð o.fl. á rekstrarsviði fyrirtækisins með aðsetur í Stykkishólmi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins. Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á dreifikerfi RARIK. Meginverkefni sviðsins eru hönnun, nýframkvæmdir, breytingar, viðhald og rekstur dreifikerfis fyrirtækisins.

Starfssvið

-Áætlanagerð

-Hönnun dreifikerfa

-Verkbeiðnaútgáfa

-Verkundirbúningur

-Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur

-Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði

-Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur

-Góð almenn tölvukunnátta

-Þekking á Microstation og/eða AutoCad æskileg

-Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

-Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Nánari upplýsingar veita deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi, framkvæmdastjóri rekstarsviðs eða starfsmannastjóri RARIK ohf. í síma 528-9000.

Umsóknarfrestur er til 2. mars n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is

Rarik ohf., Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík, sími 528-9000, www.rarik.is