Íbúafundir á Snæfellsnesi: Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit og Staðarsveit

Verum góðir grannar, þvert á öll hreppamörk

Aukin samvinna og samstaða, sterkir skólar, netvæðing og aukin sala afurða beint frá býli eru brýnustu hagsmunamál dreifbýlis á Snæfellsnesi, að mati þeirra sem sóttu íbúafund á Breiðabliki  fimmtudaginn 26. mars síðastliðinn.

Fundinn sóttu tæplega 20 manns úr dreifbýli á Snæfellsnesi, Eyja- og Miklaholtshreppi, Helgafellssveit og Staðarsveit, sem tilheyrir Snæfellsbæ.  Fram kom mikil ánægja með það að nú væru nágrannar að ræða málin, sem annars hittust nær aldrei, vegna hreppamarka.  

Áhugi er á aukinni samvinnu í sveitum Snæfellsness og á Nesinu öllu, bæði almennt og í einstökum málum, t.d. ferðaþjónustu, jarðhitaleit og fleiru.  Auka þurfi samskipti og samstöðu í dreifbýlinu – en viðhalda þó sérkennum því heilbrigður hrepparígur megi ekki glatast alveg.  Fram komu hugmyndir um sameiginlegar „kaffihúsasamkomur“, þar sem hægt væri að fara milli sveitanna.

Skólamál voru fundarmönnum ofarlega í huga.  Standa þurfi vörð um skólana í dreifbýlinu, enda eru þeir hjarta sveitanna.  Hins vegar fækkar börnum á leik- og grunnskólaaldri, líkt og annars staðar.  Viðraður var draumur um sameiginlegan skóla að Hofsstöðum, en mönnum ljóst að hann væri ekki raunhæfur.  Því þurfi helst að fjölga störfum og fólki í sveitunum.  Snæfellsnes sé orðið eitt atvinnusvæði og því ekki nauðsynlegt að búseta og atvinna sé á sama stað.  

Bætt netvæðing er mikilvægur þáttur í því að styrkja búsetu í sveitunum, að mati fundarmanna.  Rætt var um Fjölbrautaskóla Snæfellinga, sem er eitt af sameiginlegum hagsmunamálum svæðisins, en þar eiga íbúar á sunnanverðu Nesinu ekki aðgang með góðu móti og engin raunhæf lausn í sjónmáli.

 Miklar umræður urðu um afurðamál og hvernig þróun undanfarinna ára hefur í raun verið afturför, t.d. fækkun sláturhúsa og auknar kröfur vegna útflutnings.  Spennandi tækifæri geti falist í því að auka slátrun og vinnslu matvæla heima í sveitunum m.a. í tengslum við verkefnið „Beint frá býli“.  Það falli líka að sjálfbærri þróun, nýjum áherslum í ferðaþjónustu og aukinni áherslu á gömul gildi.  Kenna mætti slátrara- og bruggiðnir við FSN!  Fylgja mætti Green Globe verkefninu eftir með því að Snæfellsnes yrði tilraunasvæði í umhverfismálum.  

 Aukin samvinna íbúa og stofnana á Snæfellsnesi er mikilvæg á þeim tímamótum sem nú blasa við.  Samvinnan kann að leiða til sameiningar og þá skiptir miklu að stefna að sama þjónustustigi í dreifbýli og þéttbýli, sögðu íbúar á fundinum á Breiðabliki.

Þetta var annar af fjórum íbúafundum sem Kvarnir, áhugahópur um framtíðina á Snæfellsnesi, stendur fyrir í samvinnu við sveitarfélögin og er umsjón í höndum ILDIS í Grundarfirði.  Yfirskrift fundanna er „Snæfellsnes á tímamótum – hamingja í heimabyggð“.   Næsti fundur er í Grundarfirði þriðjudaginn 31. mars og sá síðasti í Stykkishólmi fimmtudaginn 2. apríl.

Sigurborg Hannesdóttir