Miðvikudagur , 20. febrúar 2019

Vegna ársreiknings Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2016

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur afgreitt ársreikning fyrir bæjarsjóð og B-hluta fyrirtæki bæjarins vegna ársins 2016 að loknum tveimur umræðum í bæjarstjórn og umfjöllun í bæjarráði. Löggiltur endurskoðandi bæjarins hefur kynnt athugun sína á fjárreiðum bæjarins og sett fram ábendingar og lagt mat á reikninginn í endurskoðunarskýrslu sem liggur fyrir sem fylgiskjal með ársreikningnum. Endurskoðunarnefnd hefur átt fund með endurskoðanda og fjallað um reikninginn.

Um einstaka liði í ársreikningi er vísað til þess að reikningurinn er kominn á heimasíðu bæjarins og er aðgengilegur á rafrænu formi.

Rekstur bæjarins árið 2016 skilar ágætum hagnaði og er í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að svo verði einnig árið 2017. Hefur því skilað sér það starf hagræðingar en um leið uppbyggingar og framfarasóknar í bæjarfélaginu sem sett var af stað strax í byrjun kjörtímabilsins. Árangur af því starfi skilar sér í ársreikningi 2016 með 53,9 milljón króna hagnaði af A-hluta bæjarsjóðs og 43,7 milljón króna hagnaði af A og B-hluta saman.

Betri rekstur og bætt fjármálastjórn leiðir til þess að í árslok eru 161milljón króna handbært fé frá rekstri og tæpar 73 milljónir í handbæru fé í sjóðum við árslok sem er mikill viðsnúningur frá því sem var mörg síðustu árin. Þessi árangur næst þrátt fyrir að í fyrsta skipti er dvalarheimili og þjónustuíbúðir gerðar upp sem B-hlutafyrirtæki hjá bænum en þær einingar eru því miður reknar með halla. Stefnt er að því að samrekstur eldhússins í sjúkrahúsinu fyrir skólann og dvalarheimilið skili sér í betri afkomu stofnana á þessu ári og í framtíðinni verði hjúkrunardeildin á dvalarheimilinu færð í sjúkrahúsið og rekin á ábyrgð ríkisins svo sem lög gera ráð fyrir. Núverandi húsnæði dvalarheimilisins verði þá breytt í leiguíbúðir fyrir aldraða.

Það sem ræður úrslitum um þennan árangur í rekstri Stykkishólmsbæjar er að stórum hluta fjölgun nýrra íbúa sem hafa trú á Stykkishólmi og hafa því flutt til okkar og greiddu útsvar og njóta þjónustu. Þá skiptir miklu máli hækkun framlaga úr Jöfnunarsjóði, strangt aðhald í rekstri og hagnaður af rekstri Stykkishólmshafnar. Bættur rekstur hafnarinnar stafar frá aukinni umferð um höfnina, auknum tekjum af ferjusiglinum og þjónustu við skemmtiferðaskip. Skemmtiferðarskipum hefur fjölgað í kjölfar þess að Stykkishólmshöfn gerðist aðili að Cruise Iceland sem eru samtök hafna sem taka á móti skemmtiferðaskipum.

Hækkun tekna af útsvari og fasteignaskatti er tæp 12% milli áranna 2015 og 2016 rekstrargjöld hækka um 5% . Álagningarhlutfall fasteignaskatts er óbreytt á milli ára en útsvar var lækkað árið 2015 og 2016 í 14,37% en var áður 14.52%

Skuldaviðmið lækkaði og er 121% árið 2016 þrátt fyrir yfirtöku skulda vegna dvalarheimilis og þjónustuíbúða.

Skuldaviðmið A og B- hluta 2016 er 121 % af skatttekjum en var 128% árið 2015, 136% árið 2014 og 153% árið 2013. Rekstrarjafnvægi áranna 2014-2016 er jákvætt um 28,7 milljónir króna.

Undirritaður veitir frekari upplýsingar.

Stykkishólmi, 16.maí 2017

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar