Auglýsingar

Hús til sölu: Lágholt 3

Lágholt 3 209 fm. steinsteypt einbýlishús byggt árið 1956 ásamt ca 20 fm. sólstofu og 39,1 fm. steinsteyptum bílskúr byggðum árið 1974. Neðri hæð skiptist í samliggjandi forstofu og hol, baðherbergi, eldhús, þvottahús, eitt svefnherbergi, stofu og sólstofu. Efri hæð sem skiptist í rúmgott hol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. …

Meira..»

Umsóknir um skólavist

Leikskólinn í Stykkishólmi minnir á að umsóknir um leikskólann að hausti, þurfa að hafa borist fyrir 1. maí. Úthlutun leikskólavistar fer fram í maí hvert ár. Umsóknareyðublöð má finna í leikskólanum og á heimasíðu Stykkishólmsbæjar www.stykkisholmur.is undir „eyðublöð“. Skráningar – og innritunarreglur eru aftan á umsóknareyðublaðinu. Leikskólinn í Stykkishólmi

Meira..»

Helga Kristín Kristvaldsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Helga Kristín Kristvaldsdóttir Skúlagötu 11 Stykkishólmi lést fimmtudaginn 5. febrúar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi. Útförin fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn 14. febrúar kl. 13.00. Tómas Magni Bragason Anna Ragna Bragadóttir Margrét Steinunn Bragadóttir, Valdimar Ólafsson Hólmfríður Jóna Bragadóttir, Geir S Sigurjónsson Bogi Th …

Meira..»

Hönnun og áætlunargerð Vesturland

RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlunargerð o.fl. á rekstrarsviði fyrirtækisins með aðsetur í Stykkishólmi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins. Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á dreifikerfi RARIK. Meginverkefni sviðsins …

Meira..»

Bæjarfulltrúar H listans til viðtals

Mánudaginn 9/2 2015 kl.18 verða bæjarfulltrúar H listans til viðtals á ráðhúsloftinu. Við hvetjum bæjarbúa til að koma og ræða við okkur um málefni bæjarins. Einnig minnum við á netföng okkar: Hafdís Bjarnadóttir: hafdisbja@simnet.is Sigurður Páll Jónsson: sigurdurpalljonsson@gmail.is Katrín Gísladóttir: kgisladottir@simnet.is Sturla Böðvarsson: sturla@stykkisholmur.is   Bæjarfulltrúar H listans

Meira..»

Fulltrúi óskast í Stykkishólmi

Pósturinn óskar eftir að ráða fulltrúa í framtíðarstarf á pósthúsinu í Stykkishólmi. Fulltrúi er staðgengill stöðvarstjóra. Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund sem á auðvelt með samskipti. Starfið krefst hæfileika í stjórnun, tölvukunnáttu og góðs skipulags. Viðkomandi þarf að geta gengið í þau störf sem falla til í …

Meira..»

Til sölu Hjallatangi 30

Til sölu Hjallatangi 30 Nýlegt einbýlishús á einstakri útsýnislóð við Hjallatanga til sölu. Húsið er byggt árið 2006 og er 207fm með bílskúr. Lóð með húsinu er 998fm. Húsið er byggt með Smellinn viðhaldsfríum einingum. 4 herbergi og 2 fataherbergi eru í húsinu. Golfhiti í öllum gólfum. Vandaðir 150 fm …

Meira..»

Álagningu fasteignagjalda hjá Stykkishólmsbæ 2015

Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2015 verða nú ekki sendir út í pappír, heldur munu þeir verða aðgengilegir rafrænt í gegnum www.island.is. Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út í pappír til þeirra sem fæddir eru eftir 1948, nema þess sé sérlega óskað. Gjalddagar fasteignagjalda verða sex, frá 1. febrúar, 1. mars, …

Meira..»

Auglýsig um kynningarfund á deiliskipulagstillögu

Samkvæmt 40.gr. 3.mgr. skipulagslaga nr.123/2010 er hér auglýstur kynningarfundur á eftirfarandi deiliskipulagstillögu. Nýrækt í Stykkishólmi. Um er að ræða nýtt deiliskipulag. Svæðið um 35ha og liggur í jaðri þéttbýlis Stykkishólms, austan við Byrgisborg. Á svæðinu hefur verið stundað húsdýrahald frá því um 1933-35. Stærsta holtið nefnist Grensás og þar er …

Meira..»

Íbúð til sölu

Garðaflöt 4 113 fm. íbúð í steinsteyptu raðhúsi byggðu árið 1980 ásamt 33 fm. sambyggðum bílskúr. Um er að ræða endaíbúð í þriggja íbúða raðhúsi og skiptist í forstofu, hol, gang, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Ágætar innréttingar eru í eldhúsi og baðherbergi og skápar eru í öllum …

Meira..»