Umsóknarfrestur um starf yfirmanns tæknideildar Stykkishólmsbæjar – rennur út


Nánar um viðburð


Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu yfirmanns tæknideildar
Stykkishólmsbæjar sem jafnframt er byggingar- og skipulagsfulltrúi. Undir tæknideild
fellur rekstur áhaldahúss, rekstur fasteigna Stykkishólmsbæjar og mannvirkja
Stykkishólmshafnar. Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu samfélagi.
Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa
starfið á traustum grunni. Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja,
úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og
miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. Ráðið verður í starfið frá og með 1. september
n.k. eða eftir nánara samkomulagi.
Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur til og með 31. júlí nk.
Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa eftirfarandi:
• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og byggingarefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Umsjón framkvæmda og eignaumsýslu í sveitarfélaginu.
• Önnur verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi menntun og löggildingu samkvæmt ákvæðum 8. og 25.grein
mannvirkjalaga nr.160/2010 og uppfylli kröfur 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda mikilvæg.
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið sturla@stykkisholmur.is eigi síðar en 31. júlí nk. Umsókninni
þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans út frá
ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni.
Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri Stykkishólmi í síma 433-8100/863-8888 eða
tölvupósti: sturla@stykkisholmur.is.
Stykkishólmi, 7. júlí 2017
Sturla Böðvarsson