Miðvikudagur , 23. janúar 2019

Fé í uppbyggingu innviða

Í verkefnaáætlun sem gefin er út af Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu er stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum og var hún gefin út í lok mars. Í þessari áætlun var áætlað framlag til nokkurra verkefna um allt land og er mjög ánægjulegt að sjá að töluverðir fjármunir eru settir í verkefni í Snæfellsbæ. Í verkefni á Vesturlandi fengust 158,7 milljónir og af þeirri fjárhæð komu 121,8 milljón í verkefni í Snæfellsbæ. Umhverfisstofunun fékk samtals 79,8 milljónir til uppbyggingar og viðhalds annar vegar í friðlandinu á Arnarstapa/ Hellnum og hins vegar á Djúpalónssandi.
Þá fengust 40 milljónir í lokafrágang á Malarrifi og 2 milljónir í göngustígaverkefni á Öndverðarnesi.
Grundarfjarðarbær fékk einnig tæplega 62 milljóna styrk til að gera nýtt bílastæði auk nýrrar gönguleiðar og áningarstað við Kirkjufellsfoss.

þa