Ekki sameinað, að sinni.

Eins og fram kom í Stykkishólms-Póstinum í gær þá var það niðurstaða bæjarstjórnar Grundarfjarðarbæjar í síðustu viku að ekki yrði efnt til íbúakosninga um sameiningu að svo stöddu. Því er við þá frétt að bæta að afgreiðslan var gerð með einróma samþykki bæjarfulltrúa Grundarfjarðar. Sameiningarnenfdin fundaði í gær og er yfirlýsingu hennar að finna á vef Grundarfjarðarbæjar í dag.

„Samstarfsnefnd um mögulega sameiningu sveitarfélaganna Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar hefur aflað gagna og rætt um ýmsa þætti sem tengjast mögulegri sameiningu sveitarfélaganna. Sveitarfélögin fengu ráðgjafafyrirtækið KPMG til þess að afla gagna og vinna skýrslu fyrir sameiningarnefndina og hefur hún verið kynnt fyrir sveitarstjórnum.

Í ljósi þessara gagna og niðurstöðu Jöfnunarsjóðs um framlög vegna sameiningarinnar sem byggja á núgildandi reglum sjóðsins telur nefndin ekki forsendur til að ná fram niðurstöðu í vinnuna þannig að hægt sé að kjósa um sameiningu fyrir sveitarstjórnarkosningar á næsta ári.

Nefndin leggur til að á vegum sveitarstjórnanna þriggja fari fram viðræður við ráðuneyti sveitarstjórnarmála þar sem gerð verði grein fyrir afstöðu sameiningarnefndarinnar. Vísar nefndin einnig til skýrslu ráðuneytisins um stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga frá september sl. þar sem m.a. er lagt til að ráðuneyti sveitarstjórnamála taki markvissari þátt í verkefninu um styrkingu sveitarstjórnarstigsins og fjárfesti í því.“

 

Undir þetta ritar Þorsteinn Steinsson bæjarstjóri í Grundarfirði, f.h. nefndarinnar. Það er því ljóst að boðið verður fram í hverju sveitarfélagi fyrir sig í komandi sveitarstjórnarkosningum.