Miðvikudagur , 23. janúar 2019

Fyrirmyndarfyrirtæki – landið og Snæfellsnes

Creditinfo veitti framúrskarandi fyrirtækjum viðurkenningar í Hörpu í gær fyrir rekstrarárið 2016. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra afhenti Hampiðjunni sérstök verðlaun fyrir nýsköpun og N1 verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í samfélagsábyrgð. Creditinfo hefur greint rekstur íslenskra fyrirtækja síðustu átta ár og birt lista yfir þau fyrirtæki sem teljast framúrskarandi. Það sem einkennir fyrirtæki á listanum er að þau sýna stöðugleika í rekstri og eru líkleg til að hafa jákvæð áhrif á efnahag og samfélagið. Fjöldi fyrirtækja á listanum hefur aukist ár frá ári. Á síðastliðnu ári komust 629 fyrirtæki á listann en nú í ár voru 868 fyrirtæki á listanum eða 2,2% allra skráðra fyrirtækja á Íslandi. Samherji hf. trónir efst á lista stórra fyrirtækja, Eignarhaldsfélagið Randver ehf. er efst meðalstórra fyrirtækja og fasteignasalan Eignamiðlun ehf. efst á lista yfir lítil fyrirtæki.

Samstarfsaðilar Creditinfo hf. um Framúrskarandi fyrirtæki eru Samtök iðnaðarins, Samtök verslunar og þjónustu, Samorka, Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Icelandic Startups og Festa miðstöð um samfélagsábyrgð.

Samfélagsábyrgð verðlaunuð í fyrsta sinn

Samfélagsábyrgð fyrirtækja var verðlaunuð í fyrsta sinn í ár og hlaut N1 verðlaunin. Viðurkenningin er veitt fyrirtæki sem þykir vera framúrskarandi í samfélagsábyrgð og hefur markað sér skýra stefnu og markmið í þessum málaflokki.

Í umsögn dómnefndar segir: „Fyrirtækið gerir góð skil á stefnu sinni og upplýsingum um samfélagsábyrgð í ársskýrslu og á vefsíðu sinni. Megin áhersla er lögð á umhverfismál, ábyrga stjórnarhætti og jafnréttismál og hefur fyrirtækið náð góðum árangri á þeim sviðum og hefur þróað ýmis samfélagslega mikilvæg verkefni á síðustu árum sem tengjast áherslum þess. Góður árangur fyrirtækisins speglast í ánægðum viðskiptavinum og starfsmönnum.“

„Þetta er fyrst og fremst viðurkenning fyrir starfsfólk N1 sem hefur um margra ára skeið horft til framtíðar, unnið af heilindum með þá framtíðarsýn að samfélagsábyrgð skipti máli og þá hugsjón að við eigum að huga að komandi kynslóðum,“ sagði Eggert Þór Kristófersson forstjóri N1.

Hampiðjan verðlaunuð fyrir nýsköpun

Markmiðið með því að verðlauna nýsköpun hjá rótgrónu fyrirtæki er að vekja athygli á mikilvægi nýsköpunar hjá öllum fyrirtækjum, ekki bara sprotafyrirtækjum. Að þessu sinni hlaut Hampiðjan verðlaun og var það mat dómnefndar að fyrirtækið væri sönn fyrirmynd starfandi fyrirtækja þegar kemur að öflugu nýsköpunarstarfi.

Í umsögn dómnefndar kemur fram að saga Hampiðjunnar hafi hafist í raun á mjög öflugri nýsköpun. „ Áhersla fyrirtækisins á vöruþróun og nýsköpun hefur leitt til fjölda tækifæra sem nýtt hafa verið til fulls, opnað nýja markaði, framkallað skilvirkari framleiðsluaðferðir og skapað þeim sérstöðu á alþjóðavettvangi. Samhliða þessum áherslum hefur fyrirtækið vaxið, útvíkkað starfsemi sína til annarra landa og keypt netaverkstæði víða um heim. Einkaleyfi Hampiðjunnar eru orðin yfir 20 talsins og vernda fyrst og fremst uppfinningar í efnum veiðarfæra og vörur fyrir olíuiðnað. Áhugaverðar nýjungar eru jafnframt í farvatninu sem snúa að aukinni gagnaflutningsgetu í nýrri gerð veiðarfæra sem hafa munu mikil áhrif á veiðitækni framtíðarinnar.“

„Það er okkur í Hampiðjunni mikill heiður að fá verðlaun Creditinfo fyrir nýsköpun því við leggjum afar mikla áherslu á vöruþróun og nýsköpun í okkar daglega starfi.  Starfsmenn okkar eru sífellt með hugann við gera betur og þróa ný efni til veiðarfæragerðar ásamt því að endurbæta og endurhanna veiðarfærin enda lítum við á það sem eitt helsta hlutverk okkar að aðstoða viðskiptavini okkar í sjávarútvegi við að ná betri árangri í sínum störfum.  Þetta viðhorf starfsmanna fyrirtækisins undanfarna áratugi hefur gert Hampiðjuna að einum fremsta framleiðanda veiðarfæra í heiminum og skapað okkur fjölmörg tækifæri til að vaxa. Þessi verðlaun eru okkur því mikil hvatning til að halda áfram á sömu braut og gera enn betur,“ sagði Hjörtur Erlendsson forstjóri Hampiðjunnar við þetta tilefni.

Bættur hagur Framúrskarandi fyrirtækja

Hagur Framúrskarandi fyrirtækja er að vænkast en 239 ný fyrirtæki bættust á listann í ár miðað við 112 á síðasta ári. 84 fyrirtæki hafa verið á listanum frá upphafi eða frá árinu 2010. Dregið hefur talsvert úr vanskilum félaga undanfarin ár. Einungis 1,6% stórra fyrirtækja eru með vanskil, 4,1% meðalstórra og 9,7% lítilla fyrirtækja. Meðaltalsarðsemi eiginfjár stórra fyrirtækja á listanum var 14,7% miðað við 10% hjá öllum félögum, meðaleiginfjárhlutfall var 50%, meðaleignir voru 12 milljarðar króna og vegið meðaltal rekstrarhagnaðar  var 1 milljarður króna í samanburði við 745 milljóna króna meðalrekstrarhagnað hjá öllum fyrirtækjum. Meðalstór fyrirtæki voru að meðaltali með 26% arðsemi eiginfjár, meðaleiginfjárhlutfallið var 58% og eignir voru að meðaltali 464 milljónir króna. Lítil fyrirtæki voru að meðaltali með 61% eiginfjárhlutfall, 27% arðsemi eiginfjár og eignir upp á 139 milljónir króna.

Þau félög sem fá viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki þurfa að uppfylla viss skilyrði er varða rekstur og stöðu þeirra. Félögin þurfa að hafa skilað ársreikningum síðustu þriggja ára. Enn fremur þurfa félögin að vera í einum að þremur bestu lánshæfisflokkunum skv. lánshæfismati Creditinfo og félögin þurfa að hafa sýnt fram á rekstrarhagnað síðustu þrjú ár. Jafnframt þarf eiginfjárhlutfall félaganna að hafa verið 20% eða meira þrjú rekstrarár í röð auk þess sem eignir þurfa að hafa verið 90 milljónir eða meira á síðasta rekstrarári og a.m.k. 80 milljónir árin tvö þar á undan.

Fyrirmyndarfyrirtæki á Vesturlandi