Góð afkoma af rekstri Snæfellsbæjar

Snaefellsbaer-litFimmtudaginn 7. apríl 2016 var ársreikningur Snæfellsbæjar 2015 afgreiddur í bæjarráð til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Eins og sveitarstjórnarlög kveða á um, skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn. Fyrri umræða um ársreikninginn var fimmtudaginn 7. apríl 2016 og síðari umræða verður miðvikudaginn 4. maí n.k.
Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum en í B hluta eru fyrirtæki sem eru í eigu sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar, sem eru: Félagsheimilið Klifi, Félagsheimilið Röst, Veitustofnanir Snæfellsbæjar, Hafnarsjóður Snæfellsbæjar, Húsnæðisnefnd Snæfellsbæjar, Leiguíbúðir með hlutareign og Dvalarheimilið Jaðar.

Rekstur Snæfellsbæjar góður
Rekstur Snæfellsbæjar gekk vel á árinu og var rekstrarniðurstaðan nokkuð betri en áætlun gerði ráð fyrir, eða um 188 millj. króna fyrir samantekinn rekstrarreikning A og B-hluta. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu um 2.078 millj. króna samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum um 1.893 millj. króna. Rekstrartekjur A- hluta námu um 1.642 millj. króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum um 1.493 millj. króna. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta var jákvæð að fjárhæð um 188 millj. króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 47 millj. króna. Rekstrarafkoman varð því töluvert betri en áætlun gerði ráð fyrir, eða sem nemur 141 millj. króna. Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð að fjárhæð 106,4 millj. króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir jákvæðiri afkomu upp á 1,1 millj. króna. Afkoma A-hluta varð því betri sem nemur 105,3 millj. króna. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam 2.752 millj. króna skv. efnahagsreikningi en þar af nam eigið fé A-hluta 2.185 millj. króna.

Laun milljarður
Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins námu um 1.008 milljónum króna en starfsmannafjöldi sveitarfélagsins nam 133 stöðugildum í árslok. Veltufé frá rekstri var 212 millj. króna og veltufjárhlutfall er 1,02. Handbært frá rekstri var 258 millj. króna. Heildareignir bæjarsjóðs námu um 3.467 millj. króna og heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi um 4.485 millj. króna í árslok 2015. Heildarskuldir bæjarsjóðs námu um 1.282 millj. króna og í samanteknum ársreikningi um 1.733 millj. króna, og lækkuðu þar með milli ára um 41 milljónir. Eigið fé bæjarsjóðs nam um 2.185 millj. króna og eigið fé í samanteknum reikningsskilum nam um 2.752 millj. króna í árslok 2015. Eiginfjárhlutfall er 63,03% á árinu 2015 en var 59,44% árið áður.

Hlutfall skulda af tekjum 76,8%
Snæfellsbær fjárfesti á árinu fyrir 219,2 milljónir í varanlegum rekstrarfjármunum og ný lán voru tekin að upphæð 41 milljónir. Greidd voru niður lán að fjárhæð 155,2 milljónir. Hlutfall reglulegra tekna af heildar skuldum og skuldbindingum er 74,37% hjá sjóðum A-hluta, en var 84,62% árið 2014, og 76,80% í samanteknum ársreikningi en var 86,35% árið 2014. Skv. 64. gr. 2. málsgr. sveitarstjórnarlaga á þetta hlutfallekki að vera hærra en 150%. Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar verður því að teljast afar góð.

Bæjarblaðið Jökull